Kredskontor Vestkraftsgade 1 6700 Esbjerg.
Fremmøde kun efter aftale

Bestyrelsen Sydvestjyllands kreds 2024 

Kredsformand

Heidi Hansen

Tlf.29 92 44 75 - hemmeligt nummer besvares ikke.

Hovedansvar: Kontakt til forbund og kommunen -  havebedømmelse vedr. Præmier.

Al henvendelse skal ske via e-mail bestyrelsen.sydvestjylland@gmail.com


Kredskasserer

Kristiane Sørensen

Hovedansvar: Økonomi - regnskab

Al henvendelse skal ske via e-mail  ks2133@gmail.com 


Næstformand og formand for byggeri og fællesvurderingen.

Henrik Bendix    

Hovedansvar: Fællesvurderingen - vurdering - byggeansøgninger/byggeri - hjemmeside.

Henvendelse vedr vurdering sendes til e-mail kredsvurdering@gmail.com

Henvendelse vedr byggeri sendes til e-mail byggeudvalgkreds15@gmail.com


 Bestyrelsesmedlem

Lena Voss

Hovedansvar: Ibrugtagningstilladelser  -  planlægning af kursus

Al henvendelse skal ske via e-mail  bestyrelsen.sydvestjylland@gmail.com


Bestyrelsesmedlem

Kenn Pedersen

Hovedansvar: Byggeansøgninger/byggeri

Al henvendelse skal ske via e-mail  bestyrelsen.sydvestjylland@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem

Helle Hertz

Hovedansvar: ibrugtagningstilladelser – planlægning af kursus/præmiefest – havebedømmelse vedr. præmier.

Al henvendelse skal ske via e-mail  bestyrelsen.sydvestjylland@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem/sekretær

Knud Larsen

Hovedansvar: Sekretærfunktioner inkl. kredsens historik

Al henvendelse skal ske via e-mail  bestyrelsen.sydvestjylland@gmail.com 

 

Medlem af Foreninger under Sydvestjyllands kreds:Skibhøj103 haver Lykkegårdsvej 6705 Esbjerg ØVeldtofte 43 haver Novrupvej 6705 Esbjerg ØHedelund 74 haver Kvaglundparken 6705 Esbjerg Ø Kvaglund 54 haver Nordskrænten 6705 Esbjerg ØBryndumdam 65 haver Bryndumdamvej 59 6715 Esbjerg NLangelandsvej 21 haver Langelandsvej 6705 Esbjerg ØRemisen 65 haver Remisevej 6700 EsbjergNørrevænge 84 haver Mågeparken 6700 EsbjergParken 83 haver Mågeparken 6700 EsbjergEnggårsparken 48 haver Enggårdsvej 6710 Esbjerg VSønderris 45 haver Sønderrisvej  6710 Esbjerg VKærhaven 68 haver Kærhaven 6800 Varde

 


 

Kredskontor Vestkraftsgade 1 3.sal 6700 Esbjerg.
Fremmøde kun efter aftale