Bestyrelsen Sydvestjyllands kreds 2022                 

Kredsformand

Tonny Voss

Hovedansvar: Forbund/Esbjerg Kommune

Al henvendelse skal ske via e-mail  bestyrelsen.sydvestjylland@gmail.com 

 

Kredskasserer

Kristiane Sørensen

Hovedansvar: Økonomi - regnskab

Al henvendelse skal ske via e-mail  ks2133@gmail.com 

 

Næstformand/Formand for fællesvurderingen.

Henrik Bendix

Hovedansvar:  Fællesvurderingen – byggetilladelser - hjemmeside.

Al henvendelse skal ske via e-mail  kredsvurdering@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem

Kim Seider

Hovedansvar: Ibrugstagningstilladelse/byggetilladelser + kloak ansvarlig.

Al henvendelse skal ske via e-mail  bestyrelsen.sydvestjylland@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem

Helle Hertz

Hovedansvar: ibrugtagningstilladelser/byggeri – kursus – havebedømmelse vedr. præmier.

Al henvendelse skal ske via e-mail  bestyrelsen.sydvestjylland@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem

Heidi Hansen-Schwartz

Hovedansvar: Ibrugtagning tilladelser/byggeri – kursus – havebedømmelse vedr. Præmier.

Al henvendelse skal ske via e-mail  bestyrelsen.sydvestjylland@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem/sekretær

Knud Larsen

Hovedansvar: Sekretærfunktioner inkl. kredsens historik

Al henvendelse skal ske via e-mail  bestyrelsen.sydvestjylland@gmail.com  

 

Medlem af www.kolonihaveforbundet.dk